گونه هاي گياهي: گیلاس زینتی

فصل گلدهی این گیاه دربهار یا تابستان است . گلها ستاره ای شکل وبه رنگ سفید نمایان می شوند . با اغاز فصل پاییز گل ها به تدریج تبدیل به میوه های کوچک و گرد می شوند . تغیر رنگ میوه ها ازسبز زرد نارنجی و قرمز پرنگ صورت می کیرد . میوه ها روی بوته به مدت زیادی روی بوته باقی می مانند حتی می توانند در فصل زمستان زینت بخش بوته ه باشند . برگهای این گیاه کشیده بیضوی یا نیزه ایی سبز تیره دارای حاشیه کنگره ای هستند .محل نگه داری این گیاه افتاب کامل وخاک بستر شنی رسی وبا ph)7-8) می باشد . گیلاس مجلسی نسبت به گرما و رطوبت محتمل است . خاک این گیاه همواره مرطوب نگه داشته می شود . در اواخر سال به منظور استراحت دادن به گیاه وقتی که میوه ها جذابیت خود را از دست دادند . ساقه ا از نیمه بریده می شود .و میزان ابیار ی کاهش داد ه می شود البته کاهش ابیاری نباید به حدی باشد که خاک کاملا خشک شود سپس گلدان هارا به محلی خنک (با دمای 16 درجه سانتی گراد ) ونسبتا سایه منتقل می کنند. در اواخر بهار یعنی زمانی که خطر سرمای دیرس بهاره رفع شده باشد . دوباره گلدان هارابه فضای ازاد وشرایط عادی منتقل می کنند .اگرچه گیلاس زینتی می تواند با قلمه ساقه افزایش یابد اما روش تجاری افزایش ان با بذر است .بذر ان در دمای 13-30درجه قادر به جوانه زنی است ولی دمای بهینه برای این…