صنايع دستي: هنر عبا بافی

275
19 مهر 1394

هنر عبا بافی هنری با قدمت بسیار زیاداست که در شهرستان های کویری از جمله نایین و کوهپایه اصفهان بدست استادان این حرفه بافته می شود. در شهرستان نایین 20 کارگاه و در کوهپایه 4 کارگاه مشغول به این فعالیت در این کار هستند. عبا از پشم شتر یا پشم گوسفند که بعد از چیده شدن ، شستشو و حلاجی می شود و به وسیله ی دستگاه ماکو به نخ تبدیل و توسط دستگاه بافته می شود به دست می آید. البته پس از این مراحل در دستگاه پرداخت پرز گیری و در مرحله آخر اتو می شود. عبا در بین کشورهای عربی همچون عربستان، سوریه، عراق و ... خواهان بسیار زیادی دارد. لازم به ذکر است عبا از جمله پوشش های قدیمی است که در فصل زمستان برای جلوگیری از سرما استفاده می شده است.

آموزشیهنر عبا بافیصنايع دستيصنايع دستي هنر عبا بافیعبا بافی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x