صنايع دستي: جاروی پیشی

جاروی پیشی نوعی جاروی محلی است که مخصوص جارو نمودن در خانه و حیات می باشند . این جارو از برگ نخل که به پیش نخل معروف است درست می شود . تولید این جارو بوسیله مردم عادی و بصورت کاملا سنتی درست می شود و بلحاظ کارایی مثال زدنی است چرا که با قدرت فراوان و انعطاف مناسب محیط را می توان تمیز کرد و براحتی قابل شستشو است .