E3 2015: بتاى بازى Gigantic براى رایانه هاى شخصى و Xbox One در ماه اوت در دسترس قرار مى گیرد

Gigantic بازى رایگانى می باشد که براى رایانه هاى شخصى و Xbox One منتشر خواهد شد و در عرض دو ماه بتاى این عنوان در دسترس طرفداران قرار می گیرد. در ادامه ى خبر با ما همراه باشید.

در این بازی بازیبازان می توانند قهرمان خود را انتخاب، محافظ خود را آماده و در جنگ هاى پنج در برابر پنج با یکدیگر مبارزه کنند.

طبق پایان تریلر نمایش داده شده، بتاى بازى بسته خواهد بود