لحظه شلیک و اصابت موشک دوربرد عماد

اولین فیلم از لحظه شلیک موشک بالستیک دوربرد عماد که با موفقیت آزمایش شده بود منتشر شد.

نظامیموشکارتشسپاهموشک عماد

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x