E3 2015: تریلر بازى The Tomorrow Children را از اینجا مشاهده کنید

The Tomorrow Children، بازى به سبک Sandbox استودیوى Q-Games که در Gamescom سال پیش معرفى شد، در پاییز سال جارى منتشر خواهد شد. در ادامه با تریلر بازى و اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

The Tomorrow Children شما را در نقش فردی قرار مى دهد که شهرى پر از کودک را کنترل مى کند و پس از مدتى کل دنیا را در دست مى گیرد.

این عنوان در پایگاهى کوچک و تنها شروع مى شود که البته پس از مدتى مى توانید آن را با فروشگاه ها، کارخانه ها و خانه پر کرده و به یک شهر تبدیل کنید.

البته باید از پایگاهتان در برابر دشمنانى که به شما حمله مى کنند نیز دفاع کنید.

این عنوان به صورت انحصارى براى PS4 منتشر خواهد شد.