با بروزرسان بعدى World of Warcraft آشنا شوید

جدا از E3 و بازى هایى که در آن معرفى می شود، بعضى از عنوان ها وجود دارند که در هارددرایو شما موجود مى باشند و به غیر از بازى کردن آن ها هر مدت یک بار، خاک مى خورند. بعضى از آن ها بروزرسان هاى جدیدى دریافت مى کنند و بعضى از سازندگان نیز تاریخ عرضه ى این بروزرسان هارا همراه با تریلرهایى زیبا اعلام مى کنند. Blizzard هم یکى از آن سازندگان مى باشد که امتحان خود را نیز پس داده است. در ادامه با ما همراه باشید.

در هفته ی جارى، World of Warcraft به نسخه ى ۶.٢ بروز مى شود و این بهینه ساز که به نام Fury of Hellfire شناخته مى شود، بخش جنگل جدید، مرحله ى Raid جدید و همینطور کشتی سازی برای پادگان به عنوان اضافه می کند. یکی دیگر از اهداف این بروزرسان این می باشد که سیاه چال هاى قدیمی را با قابلیت جدیدی به نام Timewalking محبوب تر کند.