Half-Line Miami به زودى منتشر خواهد شد

به غیر از بازى هاى AAA و آن هایى که توسط استودیو هاى بزرگ توسعه مى یابند، بعضى از عنوان ها توسط طرفداران ساخته مى شوند و با قیمت بسیار، بسیار، پایین رایگان(!) در دسترس قرار مى گیرند. این بار با ترکیب Half-Life و Hotline Miami، یعنى؛ Half-Line Miami روبرو هستیم. در ادامه با تریلر این عنوان با ما همراه باشید.

Thomas Kole، سازنده ى عنوان، بازى Half-Line Miami را با موتورگرافیکى شخصى از ابتدا ساخته است.

در این بازى همینطور Gravity Gun به عنوان تنها تفنگ بازى در دسترس قرار مى گیرد، پس انتظار مى رود که بازى با یک سازنده ى سطح همراه شود.