کتاب سوم Dreamfall در هفته ى جارى منتشر خواهد شد

الاخره، سازنده ى بازى Dreamfall، تاریخ انتشار کتاب سوم عنوان خود را اعلام کرد و اینطور که به نظر مى رسد، در زمان بسیار کم، مى توانیم به تجربه ى بازى بپردازیم. با جزییات بیشتر در ادامه با ما همراه باشید.

Red Thread Games، سازنده ى Dreamfall، براى کتاب سوم بازى خود تاریخ عرضه اى مشخص کرده است.

این عنوان قسمتى از اکتبر سال پیش شروع شد و سومین کتاب آن، داستان Dreamfall را دنبال مى کند. به طور کلى پنج کتاب از این عنوان منتشر خواهد شد و هر کتاب به چندین قسمت تقسیم مى شود.

این کتاب که به اسم Realms شناخته مى شود، براى رایانه هاى شخصى در ٢۵ام ژوئن منتشر خواهد شد.