Claptrap در واقعیت نیز جالب به نظر مى رسد!

بدون شک با Claptrap و شوخى هاى جالبش در بازى Borderlands آشنایى دارید. حال پس از به آتش کشیدن Sanctuary و Handsome Jack در Borderlands، با پوسته اى لگویى اینجا است تا واقعیت را نیز فتح کند! در ادامه با ما همراه باشید.

فردى به نام Simon Liu، نسخه ى لگوى Claptrap که ٧۶ سانتى متر ارتفاع دارد را ساخته است. این لگو به مقیاس ١:١ از این روبات مى باشد.