پنج دقیقه ى ابتدایى Sonic Runners بهترین پنج دقیقه ى بازى مى باشد

اگر به دنبال بازى بودید که فقط مربوط به پرش و دویدن سونیک، شخصیت محبوب بازى هاى سگا، مى باشد، باید بگوییم که Sonic Runners جواب شماست. در ادامه با ما همراه باشید. Sonic Runners؛ یک عنوان رایگان که در آن سونیک و دوستانش به دویدن و پرش از روى موانع مشغول هستند. البته دویدن از چپ به راست را نیز خود بازى برایتان انجام مى دهد و شما فقط باید از روى موانع بپرید و سکه جمع کنید. Sonic Runners با سرعت مناسب و طراحى خوب حسى به شما القا مى کند که از حد خود فراتر بروید و بدون شک یک عنوان خوش ساخت مى باشد. اما هر بازى مشکلات خود را دارد و این عنوان هم از این قضیه مستثنا نیست! لول شخصیت خود را بالا ببرید! لول دوستانتان را بالا ببرید! دوستان جدید پیدا کنید! چرخ معروف بازى را براى شخصیت ها و آیتم هاى جدید بچرخانید! و حال نیز سکه بخرید تا بتوانید چرخ بازى را بیشتر بچرخانید! صحبت از پرداخت هاى درون برنامه اى شد؛ این عنوان دست Clash of Clans را با آیتم هاى قابل خرید خود بسته است! همه چیز براى خرید در دسترس است! البته مى توان این پرداخت درون برنامه اى فوق پیشرفته یا بهتر است بگوییم فوق زیرکانه را به دو شیوه بررسى کرد؛ در طرف مثبت، تجدید دیدارى با تمامى آیتم ها از نسخه هاى ابتدایى Sonic تا کارتون هاى جدید فرنچایز. اما در طرف دیگر، خرید! خرید! خرید! در زمان تجربه…