در Legends of Eisenwald انتخاب هایتان اهمیت دارند

زندگی در قرون وسطی تا حدی طاقت فرسا به نظر می رسد. در Legends of Eisenwald باید ارتش را این گونه اداره کنید. با ما در ادامه همراه باشید.

Legends of Eisenwald یک عنوان استراتژی نقش آفرینی است که شما در آن ارتش کوچکی دایر می کنید و سعی می کنید در برابر ترس ها و ناخوشایندی های دنیای فئودالی قرون وسطی دوام بیاورید. گیم پلی بی انتهای این بازی انتخاب های بسیاری را در اختیار بازیبازان در رابطه با نحوه ی پرورش ارتششان قرار می دهد.

Legends of Eisenwald هم اکنون بر روی رایانه های شخصی در دسترس است.