هیچ دزدی نمیتونه به این ماشین نفوذ کنه:))ته خنده:))

همینطور که میبینین این ماشین همه جاش قفل زده شده:)) حتما ببینید پشیمون نمیشید:))