گل داوودی

اسم علمی گیاه داوودی Chrysanthemum ، از خانواده Compositae میباشد. این جنس دارای 200 گونه ازگیاهان یك ساله ، چند ساله، علفی و گلخانه‌ای است. قسمت تحتانی ساقه این گیاه تقریبا خشبی بوده و برگهای سبز تیره دارد. گل آذین گیاه داوودی كلاپرك وگلچه های كناری آن زبانه‌ای و گلچه های میانی آن لوله ای می‌باشند. گلهای داوودی در واریته های مختلف دارای رنگهای متفاوت است. ین گیاه به نور متوسط، حرارت عادی تا بالا، خاك همیشه خیس رطوبت هوای 50 تا 70 درصد و خاك قلیایی احتیاج دارد. داوودی به كود نیازی ندارد و پس از اتمام گل به دورانداخته می شود مخلوطی ازخاك باغچه، كود دامی و خاك جنگلی به نسبت مساوی برای پرورش این گیاه مناسب است. این گیاه ازنظر فتوپریودیسم ، ازگیاهان روز كوتاه محسوب میشود. با استفاده از این موضوع می توان دقیقا گیاه را در زمان دلخواه به گل برد. مثلا برای گل دادن، گلدان را علاوه برشب، مدتی از روز هم در تاریكی نگه می دارند و یا برای عقب بردن زمان گلدهی، مدتی درشب گیاه را در محل نورانی می گذارند. برای تكثیر این گیاه، می توانید در فصل بهار، ازساقه های علفی، قلمه‌های انتهایی یا ساقه‌ای به طول 5 تا 8 سانتی مترتهیه كنید و انتهای آنها را درپودر هورمون ریشه زایی فرو برده و در گلدان محتوی كمپوست مخصوص قلمه بكارید و درحرارت 15 درجه…