نخل زینتی (فونیکس)

گیاه نخل ققنوس (خرما قد کوتاه یا مینیاتوری) که این گونه بومی جنوب شرقی آسیا از جنوب غربی چین ، شمال لائوس و ویتنام می باشد.اگر گیاه در آب غوطه ور باشد پژمرده خواهد شد و سبز روشن می شود.پیوسته او را آبیاری نکنید در غیر این صورت برگها شاداب نمی مانند.در حالتی که زیاد به گیاه آب داده باشید ابتدا نوک برگهای قدیمی زرد شده و سپس برگهای جوان نیز زرد خواهند شد .اگر گیاه را در محل گرم قرار دهید خشکی بیش از اندازه خاک آنها باعث می شود عنکبوتها در آن رخنه کنند و تکثیر یابند.برای هرس کردن برگهای کوچکتر ساقه را که بیرنگ هستند قطع کنید . این برگها روی ساقه اصلی رشد می کنند.