دستگاه تولید باند کاغذی نخدار

در نمایشگاه مخترعین جوان ، مخترعی به نام "امیر بیگدلی" با اختراع دستگاه تولید باند کاغذی نخدار حضور داشت. این دستگاه که در تولید انواع ترانسفورماتور کاربرد دارد ، به منظور تامین نیاز شرکت های ترانسفورماتورسازی و صنایع مشابه جهت قطع وابستگی به خارج برای اولین بار در زنجان ساخته شد .