کشف هورمون رشد شتر مرغ

دکتر عباس دوستی عضو هیات علمی گروه ژنتیک این دانشگاه پس از دو سال تحقیق بر روی گونه های مختلف شتر مرغ در ایران موفق شد این ژن را به نام خود ثبت کند. دکتر عباس دوستی مجری این طرح، گفت: ژن تولید هورمون رشد شتر مرغ امسال در بانک جهانی " NCBI" ثبت شد. وی افزود: برای شناسایی این ژن از روشهای مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ملکولی استفاده شده است. وی خاطر نشان کرد با شناسایی این ژن ، زمینه تولید ازمایشگاهی هورمون رشد شترمرغ فراهم شد. دکتر دوستی بالا بردن سرعت تولید گوشت در هر دوره پرورش و صرفه اقتصادی بسیار بالا برای کشاورزان را از مهمترین مزایای تزریق این نوع هورمون به شتر مرغ اعلام کرد و گفت: شترمرغ تنها پرنده ای است که تمامی قسمت های آن شامل پر ، پوست ، چرم ،قرنیه ،گوشت و تخم آن ارزش اقتصادی دارند.