درخت انار شیطان

انار شیطان، از زیباترین درختان گل دهنده دنیا و بومی هندوستان و ویژه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است که در استان های بوشهر، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان رشد می کند. انار شیطان با نام علمی Tecomella Undulata از گونه‌های نادر گیاهی از تیره پیچ ‌اناریان (Bignoniaceae)، یکی از زیباترین درختان گل دهنده دنیا و بومی هندوستان و ویژه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری بسیار مقاوم به خشکی، یخ زدگی و آتش سوزی است. این درختچه بومی جنوب آسیا است که در جنوب و جنوب شرق کشور رشد می کند. استان های بوشهر، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان از زیستگاه های اصلی این گونه گیاهی است که به شکل توده‌های کوچک خالص پراکنش دارد.جنگلی به نام گلپرکی دلفارد در جیرفت از رویشگاه‌های معروف آن در ایران است.