گل زبرینا

زبرینا گیاهی است علفی و خزنده از خانواده «کملیناسه». زادگاهش مکزیک است، برگ ها بیضی شکل و نوک تیز با لکه های نقره ای و بنفش در متن سبز، در صورت عدم وجود نور کافی برگ ها به رنگ سبز در می آیند، حذف جوانه های انتهایی به منظور پر پشت شدن و توپی شدن گیاه ضروری است. بهتر است از ساقه های دراز و منحرف به منظور تکثیر استفاده شود، گیاه مناسبی برای پوشش گلدان های بزرگ است. نیازها: نور: به نور قوی و کافی احتیاج دارد، از نور مستقیم وسط روز به خصوص از پشت شیشه بیزار است. دما: در زمستان حداقل ۱۳ درجه و در تابستان بهترین درجه حرارت برای آنان حرارت اتاق و محل زندگی است. آبیاری: خاک را در تمام طول سال مرطوب نگهدارید، در تابستان هفته ای دو بار و در زمستان هفته ای یکبار آبیاری کافی است. رطوبت: هفته ای یکبار گلدان را غبارپاشی کنید. تغذیه: با کودهای شیمیایی مایع یا جامد محلول در آب مخصوص گیاهان زینتی هر ۲ هفته یکبار طبق دستور فروشنده کمبود عناصر غذایی گلدان را جبران کنید. خاک مناسب: خاک لیمونی تعویض گلدان: به جای تعویض گلدان هر ۲ یا سه سال از ساقه های انتهایی قلمه گیری نموده و گلدان جدید تولید کنید، در هر گلدان جدید ۱۰ قلمه کاشت کنید. تمیز نمودن برگ ها: از مواد براق کننده شیمیایی استفاده نکنید، غبارپاشی با آب ولرم برگ ها را تمیز می…