عابرنان لیان

451
18 مهر 1394

عابرنان لیان دستگاهی است که هیچ گونه مشابه خارجی ندارد ودر هر موقع از شبانه روز که نان نیاز داشته باشیم می توانیم از آن نان بخریم واسکناس خوان و کارت خوان دارد و اگر حتی اسکناس تقلبی هم باشد تشخیص می دهد و قابلیت پخش موسیقی هم دارد ودر نوبت دهی هم به طور هوشمند عمل می کندو قابلیت دادن کیسه برای گذاشتن نان هم داردو نیاز به کسی نیست که کاری انجام دهد فقط مواد اولیه آن باید تامین گردد.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x