هواپیمای بدون سرنشین سال 1392

224
18 مهر 1394

ساخت هواپیمای بدون سرنشین توسط دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز و كسب مقام نخست در مسابقات كشوری...این است افتخار و غرور ایرانی

مذهبیتکنولوژينو اوريعصر مدرنnew ageهواپیما

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x