بوته های كلپوره

برای یافتن بوته های كلپوره به راه افتادم ، بوته های كلپوره در میان بوته های درمنه ، چوبك و اروانه می رویند و با یكدیگر رابطه پرمعنایی پدید می آورند كه شرایط اقلیمی و زیستی این گیاهان دارویی را نشان می دهد . در هر برگ و گل كلپوره درمانی نهفته است كه می تواند رهگذران كوه و دشت را آرام كند . مصرف كلپوره آرام بخش است و معده را تقویت می كند ، كلپوره بی خوابی را درمان می كند و فشار خون بالا را كاهش می دهد ، كلپوره باید به صورت چای یا به صورت دم كرده برای مواردی مانند قند خون و یا چربی خون مورد استفاده قرار دهیم . آفتاب با سخاوت بر برگهای كلپوره می تابد و كافیست برگهایش را در میان انگشتان فشرد تا عطر خوش آن را حس كرد . برگها در گیاه كلپوره بسیار تحلیل رفته اند یعنی آنقدر در این برگ شیار ایجاد شده كه سطح تبخیر را به مراتب پایین آورده بنابراین گیاه می تواند با بی آبی كاملا مقاومت كند . در منطقه خراسان جنوبی چندین نوع كلپوره وجود دارد بعضی از كلپوره ها رنگ گلشان خیلی زرد است و بعضی ها خیلی كمرنگ تر است . ولی كلپوره ای كه در مناطق جنوب استان رشد می كند رنگ گل آن به سفیدی تمایل دارد و برای استفاده دارویی خاصیتش خیلی بیشتر از نوعی است كه گلهای آن به رنگ زرد است . از گیاه كلپوره برای درمان اظهال و كاهش عوارض گاستریت نیز استفاده…