گل شب بو

شب بو گل زیبایی است که عطر و بوی بسیار خوبی دارد و از دوام زیادی برخوردار است. از اول مهر بذر شب بو را می توانیم داخل گلخانه و زیر کاور می ریزیم و وقتی به انداره 7 سانت سبز شد آنرا می توانیم بیرون بیاوریم و از ابتدای آبان ماه بوته های کوچکش را در باغچه بکاریم و به مدت دو، سه سال این شب بوها را داخل حیاط داشته باشیم. جایی که شب بو را می خواهیم در آن بکاریم بایستی فاقد خاک برگ باشد چون خاک برگ باعث می شود برگ های آن قارچی شود و موضوع بعد اینکه شب بو به آب بسیار کمی نیاز دارد و زمانی که کمی خودش را انداخت و تشنه شد آب کافی به آن می دهیم و دوباره صبر می کنیم تا شب بو تشنه شود. در فصل تابستان سنبله های شب بو کم کم تمام می شوند و شاخه های آن می مانند، سر شاخه های آنرا قطع می کنیم.در این مدت آب کمی به آن می دهیم و هر 15 روز یک استکان کود طبیعی به آن می دهیم و کمی خاک آن را زیرورو می کنیم. اگر سنبله ها را نچینیم بذر می دهند و در هر غلاف بلند آنها تعداد زیادی بذر است.غلاف ها وقتی قهوه ای رنگ شدند آنها را می چینیم در سایه خشک می کنیم، غلاف آنها را با دست پودر کرده و بذر شب بو را در خاک باغبانی بدون برگ می کاریم.