گل اروانه

دره های باقران درمنطقه بهدان ( یکی از روستاهای شهرستان بیرجند ، استان خراسان جنوبی ) با دامنه های سرسبز مملو از گلهای زیبای اروانه است كه در این طبیعت پای انسان خستگی نمی پذیرد ، باید كتاب و دفتر را بست و دفتر آفرینش را گشود هر چند محقق كارآزموده ای باشی تجربه طبیعت از جنس دیگری است . رنگ روشن این دامنه ها به خاطر وجود بوته های اروانه چند ساله و مقاوم هوش از سر و مهار از جان بر میدارد . اروانه در مناطقی كه خاك عمیق است میتواند 30 تا 40 سانتی متر در خاك فرو رود و سال آینده می تواند از همین ریشه های عمیق جوانه های جدید ظاهر شوند و بوته جدید در عرصه طبیعت ظاهر شود و علاوه بر این اروانه می تواند با بذر هم تكثیر كند . چون گیاهی مقاوم به خشكی و باد هست تكثیرش از دو راه انجام میگیرد هم از طریق ریشه ( رویشی ) و هم از طریق بذر ، بنابراین توانسته خشكسالی های متمادی و پی در پی خراسان جنوبی را تحمل كند . گیاه اروانه را وقتی می خواهیم برداشت كنیم باید سعی كنیم كه ساقه اش آسیب نبیند ، چون اگر ساقه اش آسیب ببیند سال بعد رشد نمی كند قسمتی را باید جدا كرد كه سبز است كه هم خواص آن بیشتر است و هم آسیب پذیری گیاه كمتر است . گل و برگ اروانه خواص درمانی بسیاری دارد : مصرف آن موجب تقویت قلب می شود ، آرامبخش است و دردها را تسكین می دهد . مصرف…