کک کش

خراسان جنوبی در کوهپایه هایش شاهد رشد و نمو گیاهی تابستانی به نام کک کش بیابانی است . از گیاهانی که خیلی باید به آن فکر کرد تا به اعجاب خلقتش پی برد کک کش بیابانی است . گیاه کک کش دارای برگهای خیلی ریز است که اگر به آن نگاه کنی فکر میکنی برگ ندارد در حالی که روی همین ساقه ها چندین برگ قرار گرفته و اگر به بوته خوب نگاه کنید میبینید که شاخه زنی آن خیلی باز است و امکان انتقال نور را به داخل بوته می دهد و به این طریق غذا سازی گیاه دچار اشکال نمی شود . مردم این سامان کک کش بیابانی را خوب می شناسند . این گیاه را به دلیل داشتن گلهای زرد ، گل زردان نیز می نامند . گیاه گل زردان یا کک کش بیابانی دارای خواص دارویی متعددی است : مردم این سرزمین از گل این گیاه برای آش استفاده می کنند و جوشانده ساقه آن برای شکم درد مفید است . یکی از خواص ویژه این گیاه رفع دل درد است و همیشه در سبد گیاهان شفا بخش خانه مردم این منطقه یافت می شود . کک کش خونریزی را بند می آورد و برای دفع اخلاط خونی از ریه ها مفید است . ریشه این گیاه برای درمان اسهال خونی از دیرباز مورد استفاده بوده است . از این گیاه برای درمان دردهای کلیوی استفاده می شود . کک کش برای سرفه های شدید سرماخوردگی و دفع اخلاط سینه مفید است . البته کک کش نباید زیاد جوشانده شود و مثل چای باید…