گیاه کما

خراسان جنوبی با داشتن دشت های وسیع خود سفره گیاهانی است دارویی است . یكی از این گیاهان كه مردم این منطقه هم به عنوان غذا و هم به عنوان دارو از آن استفاده می كنند "كما" نام دارد. كما خواص دارویی و خوراكی بسیار دارد . در بعضی از مناطق كما را خشك می كنند و در فصل زمستان از آن استفاده می كنند . كما از جمله گیاهانی است كه فقط در فصل بهار سبز است و هر 7 سال یكبار گل می دهد . بنابراین در هنگام برداشت باید بذر رایگان در اختیار مردم قرار گیرد تا وقتی یك گیاه برداشت می شود در همان محل بذر چند گیاه نیز كاشته شود . گیاه كما صمغی دارویی دارد كه در صنایع داروسازی 17 مورد می توان از آن استحصال كرد . از این گیاه موارد زیادی از جمله داروهای شیرافزا ‌، ضدویروس و ضدانگل استحصال می شود . در خیلی از مناطق دنیا از این گیاه به عنوان دارویی برای مبارزه و درمان آنفلوآنزای خوكی استفاده می شود . عصاره دارویی كما به همراه عسل برای جلوگیری از بروز آب سفید در چشم و عارضه ناخنك چشم كاربردی به جا دارد . از دیگر تاثیرات معجزه آسای كما كه مردمان قدیم را به این گیاه معتقد نموده چنین می توان یاد كرد : از عصاره كما فرآورده ای ساخته می شود كه جهت خروج چرك از زخم های باز و ترمیم آنها اثر بخش است . آمیختن عصاره كما با شیر موجب پدید آمدن معجونی ضد سم و قدرتمند…