چروکیدگی انگشتان در آب

پوست انسان پس از مدت طولانی قرار گرفتن در آب، چروك نمی شود بلكه انبساط پیدا می كند. پوست انگشتان دست ها، كف دست ها، انگشتان پاها وكف پاها پس از آنكه از آب اشباع می شود چنین حالتی را بروز می دهد. ماندن در استخر شنا نیز همین تاثیر را دارد. پوست دست ها وپاها از پوست شكم وصورت ضخیم تر و محكم تر است. این لایه هنگامی كه از آب اشباع می شود، بسط می یابد و همین انبساط است كه چروكیدگی را به وجود می آورد. شاید بپرسید چرا پوست بخش های دیگر بدن، هنگام اشباع شدن از آب، چروك نمی خورد. در واقع پوست این نقاط هم چروك می خورد، اما چون نسبت به پوست دست وپا بزرگ تر و مسطح تر است، فضای بیشتری برای جذب آب دارد و بسیار دیرتر از پوست دست وپا چروكیدگی را نشان می دهد.