ماسک جوشکاری

آقای غلامرضا بیات دانشجوی رشته الکترونیک مخترع ماسک جوشکاری الکترونیکی می باشد. وی برای ساخت این ماسک از یک فناوری جدید استفاده کرده که تاکنون در دنیا به ثبت نرسیده است . در این ماسک با استفاده از قطعه ای به عنوان مبدل نور به الکترون، اطلاعات نوری توسط دوربین جاروب می شود و نهایتا به مرحله بعدی می رسد. کاربرد این دستگاه این است که قابلیت نمایش محل جوشکاری در زمان جوشکاری را دارد.