اختراع ربات دو درجه آزاد

در اولین نمایشگاه با عنوان مخترعین جوان در استان زنجان، آقای علی محرمی، با اختراع ربات دو درجه آزاد در مختصات کارتزین به شکل پلاتر حضور داشت. می توان با استفاده از کامپیوتر به این دستگاه فرمان داد تا بتواند طرح مورد نظر را با دقت 3 هزار میلی متر روی صفحه پلاست کند. ویژگی منحصر به فرد این دستگاه این است که با یک تغییر کاربردی و تعویض قطعه در آن از شکل پلاتر به شکل ابزار برش یا طراحی روی شیشه یا اجسام جامد انجام می دهد. کاربرد این اختراع درقسمت ماشین آلات و رباتیک می باشد.