موتور سوار خودش را نابود کرد.

موتورسواری که عقل نداشته باشد عاقبتش همین است. موتور سنگین زمین خوردن دانلود فیلم کلیپ ویدیو حوادث حادثه