لحظه مرگ تروریست های افراطی در سوریه

در این فیلم شاهد چند تروریست تکفیری خواهیم بود که می خواهند موشکی را که بالای سرشان در آسمان مشاهده کرده اند با تیربار سرنگون گنند. آنها نمی دانند که خودشان هدف اصلی این موشک هستند. /// ویدیو کلیپ حادثه حوادث هلاکت مزدور کافر مرتد خوارج زمان آدم کش پست فطرت وحشی حیوان صفت