گونه هاي گياهي: درختان دارویی

از صدها قرن پیش ، در روزگاران کهن و از دورانی که بشر بصورت انسان امروزی در صحنه حیات و زندگی خود نمایی داشت و برای بقای خود مبارزه می کرد به موازات تلاش برای بقای خود نیز می اندیشید. بنابراین اندیشه و تفکر برای تامین سلامتی و یافتن روشهایی برای سالم زیستن و رفع ناراحتیها ی بدنی یا ناخوشیها که بعدها به علم طب معروف شد، مسلما در ردیف اولین جرقه های فکر بشر بوده و تلاش برای سالم زیستن و علم طب دارای ابعادی بسیار وسیع به درازای تاریخ خلقت است در روزگاران کهن گیاهان نه تنها برای معالجه بیماریها به کار گرفته می شده بلکه عنصر اصلی تهیه مواد مختلفه گیاهی برای مومیایی و حفظ اجساد و جلوگیری از فساد آنها و همچنین ترکیباتی برای زیبایی و به اصطلاح آرایش و بزک زنان و تهیه روغنهای طبی و عطرها و ضد سم و نظایر آن بوده است و مصارف غذایی و آشپزخانه ای گیاهان به عنوان ادویه خیلی محدود بوده است. کشور ایران بدلیل گستردگی، تنوع آب و هوایی گونه های فراوان گیاهی در زمینه فراورده های دارویی با منشاء گیاهی و نهایتا اشتغال می تواند نقش بالایی ایفا نماید. روند رو به رشد جمعیت و نیاز مبرم به داروهای با منشاء گیاهی ضرورت کشت و تولید انبوه گیاهان دارویی با ارزش و استاندارد را مشخص می سازد بنابراین استفاده از پتانسیل ژنتیکی گونه های…