صنایع دستی: قندشکن

قند شکن یکی از صنایع دستی استان زنجان است. قندشکن سازی شاخه ای ازصنعت آهنگری است که چاقو سازی نیز جز آنها محسوب می شود. استاد کارها با تحمل مشقت فراوان در کنار کوره های آتش به ایمن کاری اشتغال دارند و حاصل زحمتشان قند شکنی است که در خانه برای شیرین کردن کام افراد خانواده به کار می رود. به اعتقاد دست اندرکاران، بازار مصرف داخلی این محصول را می توان کاملا اشباع کرد و در صورت برخورداری از حمایتی معقول و منطقی به بازار های خارجی نیز راه یافت. مواد اولیه مورد مصرف این کارگاه¬ها را عمدتا فولاد فیبر و ورشو تشکیل می دهد و ابزارکار شامل کوره،گیره¬ی آهنگری، میز کار چکش، صندان، ریل برقی، چرخ و سمباده برقی می باشد. قند شکن ابزاری است که با آن قند را خرد می کنند که به شکل چکش است و می توان علاوه بر خرد کردن قند به جای تیشه و چکش نیز استفاده کرد. برای اینکه دسته¬ ی قند شکن زیبایی خاصی پیدا کند آنرا با چرخ سمباده صیقل می¬دهند تا پستی و بلندی های هماهنگی ایجاد شود و استاد کار این کار را تا جایی ادامه می¬دهد که به شکل موزون دست پیدا کند. در انتهای دسته محلی برای نصب فیبرپلاستیکی تعبیه می¬شود. دسته¬ی قندشکن و سرچکشی آن ابتدا چکش¬کاری شده و سپس با چرخ سمباده زده می شود، شکل اصلی و پرداخت شده را به خود می¬گیرد. سر قندشکن با…