آموزش جاکلیدی سنتی

وسایل مورد نیاز: یک تکه چوب به میزان دلخواه. پارچه محلی یا همان ماشته به اندازه دلخواه. آینه. یراق. گژک. چسب حرارتی. ابتدا دورتا دور آینه را چسب حرارتی زده و به ماشته ای که به چوب چسبانده بودیم نصب می کنیم و دورتا دور آینه را با یراق می پوشانیم. سپس از گژک یا سنگ چشم نظر استفاده می کنیم برای تزئین و با میخ به چوب می زنیم تا جای کلیدها کاملا آماده شوند.