صنایع دستی: آهنگری

استان زنجان جز پنج استان اول کشور است که در آن صنایع دستی به صورت حجمی تولید می شود و آهنگری در میان آنها از جایگاه ویژه ای برخوردار است به طوری که یکی از راسته های بازار بزرگ زنجان بدین نام، نام گذاری شده است. آهنگری، حرفه ی تغییر شکل فلزات و ساخت ابزار از آن است. ابزار آلاتی که همواره در زندگی روزمره کاربرد اساسی دارد استاد پیر با تحمل گرمای آتش به طول سال های سنش حکایت از اهمیت آن می کند. ابزاری که این صنعتکاران تولید می کنند بیشتر در زمینه کشاورزی، قنات کنی و نجاری و دیگر مشاغل کاربرد دارد که می توان به داس، کلنگ، تیشه، پتک و میخ های بزرگ اشاره کرد که هر کدام به نوبه ی خود از اهمیت ویژه ای برخوردار است و امروزه نیز از آنها استفاده های زیادی می شود. با ورود شیوه ی مکانیزه به حوزه ی کشاورزی که در تمامی مراحل آن به ابزار های ساخته شده به دست استاد کار نیاز بود این فلزات جای خود را به ماشین آلات غول پیکر کشاورزی دادند تا خود در گوشه ای آرام بگیرند. به نظر می آید که با تعریف کاربردی نوین برای محصولات این صنعت این ابزار می توانند جایگاه خود را در میان صنایع فلزی حفظ کرده و روز به روز قدم به پیش نهند چرا که می توان با ارائه محصولات در زمینه های معماری و مبلمان شهری از رکود آن جلوگیری کرده و زمینه ی شغلی مناسبی…