صنایع دستی: سوخت نگاری

هنر سوخت نگاری روی چوب، هنر ایجاد نقوش به وسیله ابزاری فلزی بر روی اجسامی از قبیل چوب، چرم، ساز و حتی کاغذ می باشد. به طور معمول برای ایجاد این نقوش از هویه استفاده شده و با استفاده از حرارت تکنیک های خاص از قبیل تغییر دما و تغییر سرعت دست در زمان سوخت نگاری، طیفی از رنگ قهوه ای روی چوب ایجاد شده جلوه و زیبایی خاصی داشته و هنری ماندگار و منحصر به فرد را رقم می زند. هنر سوخت روی چوب هنری است که از عهد سلجوقیان به جای مانده است، بدین ترتیب که در اوایل عهد سلجوقی این هنر به صورت سوخت روی چرم اجرا می‌شد. نحوه کار بدین صورت بوده که طرح مورد نظر را روی چرم منتقل کرده با استفاده از میله‌های داغ طرح مورد نظر را می‌سوزانند و برای جلد کتابها (بیشتر قرآن) استفاده می‌شده است. سوخت نگاری روی چوب از هنرهایی است که شاید آغاز به کار آن در پرده ای از ابهام است. سوخت نگاری روی چوب در ایران باستان به صورت داغ گذاشتن به وسیله اشیا فلزی روی چوب بوده و نمونه ی آن را در شهر سوخته روی دری چوبی می توان یافت. اما آن چه بدیهی است هنر سوخت نگاری روی چوب به شیوه ی امروزی قدمتی طولانی نداشته چون اساس کار آن هویه برقی بوده. و به نظر می رسد تاریخچه ای بیش از ۲۰ سال نداشته باشد. این هنر را میتوان هنر دقت. حوصله و تمرکز دانست. چون کوچکترین بی…