بازى ساز هستید؟ Humble به شما نیز فکر مى کند!

بازى ساز هستید؟ Humble Bundle به شما نیز فکر کرده و امکانات زیادى روبروى شما قرار داده تا بازى خود را خلق کنید!


باندل بازى سازى Humble ابزارهاى مختلف، نرم افزارها و محتویات اضافه اى براى ساخت بازى و موارد مربوط به همراه چند عنوان در دسترس کاربران قرار داده است.

سه سطح مختلف براى پرداخت وجود دارد؛ هر اندازه که دوست دارید بپردازید، بیش از حد متوسط، و یا ١٢ دلار خرج کنید. همچنین به مرور زمان محتویات بیشترى اضافه مى شود.

این باندل فقط یک هفته در دسترس خواهد بود، پس بهتر است که زودتر اقدام کنید و بازى خود را بسازی