ویدیوی مقایسه ای از The Vanishing of Ethan Carter منتشر شد

ویدیویی مقایسه ای از نسخه ی رایانه شخصی و پلی استیشن ۴ عنوان The Vanishing of Ethan Carter منتشر شده است.

در یوتیوب ویدیویی مقایسه ای از نسخه های آنریل انجین ۳ و آنریل انجین ۴ The Vanishing of Ethan Carter قرار گرفته است. نسخه ی آنریل انجین ۳ بر روی رایانه ی شخصی و نسخه ی آنریل انجین ۴ بر روی پلی استیشن ۴ اجرا شده است.