تریلر جدیدی از سری بازیهای LEGO منتشر شد: LEGO Dimensions

هرگز به بتمن دروغ نگویید و همینطور که Portal راهش را به LEGO Dimensions باز می‌کند، مقابل شیطان بزرگ، GLaDOS، بایستید. در ادامه توجه شما را به تریلر منتشر شده جلب می‌کنیم.

شما باید در راه بازی از LEGO Pad استفاده کنید. هم برای فراخواندن قهرمانانتان و هم برای حل معماهایی که GLaDOS به سر راهتان پرت می‌کند. شما در راه بازی از زمین‌هایی با سبک Portal 1-2 می‌گذرید.