هفته جدید در Destiny + تریلر

طبق روال همیشگی عنوان Destiny، هر سه شنبه ماجراجویی های جدیدی منتظر شما می باشد. اگر شما نیز این عنوان را هنوز دنبال می کنید،

Bungie سازنده بازی، سرور های Destiny را برای ماجراجویی جدید بازیکنان آماده کرده است. هم اکنون شما می توانید ماموریت های مختلف و Strike های جدید این هفته را درون بازی تجربه کنید.Nightfall Strike: در این بخش و حالت Will of Crota، شما درون بازی قرار گرفته و از سلاح های Void, Solar, یا Arc صدمه بیشتری دریافت می کنید.