خاتم کاری مکتب اصفهان

خاتم سازی نمونه ای صنایع دستی اصفهان یكی از گونه های زیبا و هنرمندانه صنایع دستی در اصفهان خاتم سازی است.هنر خاتم سازی بی بدیل وكم نظیر در واقع هنر آرایش سطح اشیاء چوبی به صورتی شبیه به موزائیك با مثلث های كوچك است.این مثلث ها هرچه ظریف تر و طرح ها و اشكال هرچه منظم تر باشند،خاتم مرغوب تر خواهد بود.یكی دیگر از دلایل مرغوبیت و ارزشمند بودن خاتم بالا بودن كیفیت مواد اولیه است. علاوه براصفهان خاتم سازان شیراز نیز در هنر خاتم سازی شهره هستند و خاتم هائی كه به وسیله هنرمندان اصفهان و شیراز تهیه می شود، خریداران بسیاری دارد. فرآورده های خاتم سازی شامل ظروف متنوع و مختلف می باشند. در سال های اخیر هنرمندان خاتم ساز با تشكیل شركت تعاونی خاتم سازان كه زیر نظر سازمان صنایع دستی ایران فعالیت می كند انسجام بهتری یافته و تولیدات مرغوبتری را به گردشگران مخصوصاً خارجیان عرضه می كنند. تاریخچه ی خاتم و خاتم سازی سابقه خاتم سازی در اصفهان به دوره سلجوقیان می رسد که از آنها آثاری باقی مانده است، از جمله درب شبستان مسجد جامع اصفهان و آثاری هم در جاهای دیگر مانند مسجد مصری در جهانباره بوده است. هنرخاتم سازی درزمان صفویه به اوج خود می رسد که آثاری هم از زمان صفویه باقی مانده مثل درب مدرسة سلطانی چهارباغ که در بازار هنر قرار…