صنایع دستی: رسن (ریسمان)

412
18 مهر 1394

برای رسن پشم آماده شده را بوسیله ابزار چوبی به نام دوك می ریسیدند و نحوه عمل بدین ترتیب بوده است كه پشم به صورت كلافهای روی مچ دست قرار داده در این حالت شخص ریسنده پشم را به تدریج از مچ دست به سمت دوك به مقدار زیاد باز نموده و به صورت نخ نیم تاب در آورده و با چرخ دادن دوك و با شیوه خاصی به تدریج پشم نیم تاب را به سر دوك هدایت كرده و در اثر گردش دوك پشم تاب لازم را یافته و به نخ تبدیل شده و به دور دوك پیچانده می شود.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x