ساخت کیف پول چرمی

لوازم مورد نیاز ساخت کیف پول چرمی: ـ چرم طبیعی ـ سوزن کوبلن بافی ـ نخ موم زده ـ سمبه ـ مشتی ـ مقوا آهن ـ چسب ـ کاتر -خودکار ژله ای ـ آسترسوزنی برای کیف پول طرز ساخت کیف پول چرمی: ـ ابتدا الگوی کیف پول چرمی مورد نظر را روی مقوا به اندازه 20*20 را در آورده و بعد روی چرم انداخته و با کاتر برش بزنید.و الگوی 8*20 روی مقوا و بعد روی چرم انداخته و در آورده، که برای جیب داخل کیف و الگوی 8*20 برای جا کارتی و جا عکسی،الگوی دوونیم در بیست برای جیب وسط.تمام اینها اول روی مقوا در آورده و بعد روی چرم انداخته و در می آوریم.و لایه روی هم گذاشته و در ابتدا هرلایه با چسب آهن می چسبانیم و بعد از تمام شدن تمام لایه ها با دست آن را می دوزیم.