صنایع دستی: خورجین بافی

خورجین بافی در مناطق مختلف استان اردبیل بویژه در بین عشایر استان اردبیل از قدیم الایام رونق داشته است .خورجین یکی از اصلی ترین ملزومات زندگی عشایر شاهسون استان اردبیل می باشد .خورجین کیسه ای بزرگ دوسویی است که بر پشت اسب یا شتر قرار می گیرد .نوع ساده خورجین معمولا از جاجیم یا پلاس تهیه می شود اما نوع نفیس و مرغوبتر آن از پشم های نخ رسیده شده توسط خود زنان عشایر که مخصوص بافت خورجین است تهیه می شود ، بافته و سپس بریده و به موازات هم دوخته می شود .