صنایع دستی: پلاس بافی

807
18 مهر 1394

پلاس بافی در مناطق مختلف استان اردبیل بویژه در بین عشایر استان اردبیل از قدیم الایام رونق داشته است .اولین مرحله در پلاس بافی پس از دایرکردن دار ، چله کشی است در این مرحله است که نقش و طرح پلاس توسط بافنده پلاس مشخص می شود . پلاس یکی از دلبافته های عشایر ایل شاهسون استان اردبیل می باشد که بر روی دار افقی و بصورت نواری به عرض 25 الی 35 سانتی متر و طول 30 الی 40 متر بافته و سپس به اندازه های دلخواه بریده و به هم دوخته می شود .


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x