صنایع دستی: چلنگری

قفل و کلیدهای اولیه ابتدا چوبی بوده و سپس به صورت فلزی تهیه شده اند و به دلیل نزدیکی روسیه به زنجان، این ابزار نیز از این کشور وارد ایران شده و از آن استفاده میکرده اند، سپس مهاجرانی که در تبریز بودند، قفل درست کرده و بعد به کل ایران توزیع می کردند و قفل های لوله ای و توپی که به شکل گرد بودند را می ساختند. زمان قدیم استاد رضا، قفل و کلید و تفنگ های شکاری درست می کرده، همچنین برای صندوق های قدیمی که برای عروس و داماد بود قفل کلید می ساخته است. چلنگر به آهنگران قدیمی که کار فنی میکردند گفته می شده است و هر چیز ظریف که می خواستند با فلز درست شود را می ساختند. در گذشته برق نبوده و در کوره زغالی آهن را می گداختند و با بادکوره را گرم می کرده و هر چیزی را که احتیاج داشته، از قطعات تفنگ گرفته تا قفل و کلید را از این طریق تهیه می کرده اند. قفل های کوچک برای جعبه های کوچک و قفل هایی که یک مقدار بزرگ تر بودند برای منازل و مغازه ها استفاده می شدند. قفل های بزرگ روسی را به در کاروانسراها می زدند از قفل های کوچک نیز برای در صندوقچه ها استفاده می کردند.