ساعت گارمین Forerunner 920Xt

ساعت گارمین Forerunner 920Xt
دارای GPS و برنامه ورزشی برای دو - دوچرخه سواری - شنا
فروش در گارمین شاپ www.GarminShop.ir