صداسازی و تقلید صدای ایراج بسطامی - اجرای حسن ریوندی

تقلید صدای ایرج بسطامی کاری از حسن ریوندی .همچنین می توانید اینستاگرام حسن ریوندی به آدرس زیر را نیز دنبال کنید
http://instagram.com/hassan_reyvandi

گل پونه‌های وحشی دشت امیدم
وقت سحر شد
خاموشی شب رفت فردایی دگر شد
من مانده‌ام تنهای تنها
من مانده‌ام تنها میان سیل غم‌ها
گل پونه‌ها نامهربانی آتشم زد آتشم زد
گل پونه‌ها بی‌همزبانی آتشم زد
می‌خواهم اکنون تا سحرگاهان بنالم
افسرده‌ام دیوانه‌ام آزرده جانم
گل پونه‌های وحشی دشت امیدم
وقت سحر شد
خاموشی شب رفت فردایی دگر شد
من مانده‌ام تنهای تنها
من مانده‌ام تنها میان سیل غم‌ها