گل هاورتسیا

گیاه هاورتسیا به صورت بوته ای رشد می کند و جزء گیاهان نادر آپارتمانی است و در کمتر خانه ای یافت می شود اما خیلی زیباست. این گیاه یک گیاه کم توقع است که به آب کمی نیاز دارد و هرچه قدر آبش کمتر باشد بهتر رشد می کند، به نور کامل و کافی نیاز دارد. لازم نیست نور حتما مستقیم باشد، می تواند از پشت پرده و پنجره نیز باشد اما باید کافی باشد. این گل حتما باید در محیط خانه باشد و محیطش زیاد گرم و سرد نباشد تا خوب رشد کند. این گیاه حالت رزت یا دسته گلی دارد که برگهایش از یکجا درمی آید و زیبایی خاصی دارد، که گل هم می دهد. هاورتسیا تقریبا مقاوم است ولی باید دقت شود که آبیاری آن طوری باشد که بین برگهای آن آب و خاک پر نشود، چون در این صورت از کنار شروع به زرد شدن می کند. رطوبت باید بالا باشد، درصورتیکه کم باشد از بالا شروع به سوختن می کند. تکثیر آن از طریق پاجوش است یعنی عین خودش از کنارش درمی آید و از آن تکثیر می شود. گیاهی که از کنار روییده را به آرامی جدا می کنیم. ریشه اش باید رویش باشد. براویاپارماسلا حلزون بی خانه است که شایع ترین آفت در گلخانه هاست. این کرمهای خاکی در گلدان استفاده می شوند. قبلا این طور جا افتاده بود که این کرمها باعث آسیب به گیاه است و دور انداخته می شد اما امروزه کود ورمی کمپوست به عنوان کود ارگانیک که پایه…