گل زنبق

در بیشتر دشت های خراسان جنوبی ( از جمله : دشت سربیشه ، دشت خور ، دشت ما‍ژان و ارتفاعات قاین ) گیاهی به نام رنبق خودرو می روید كه خواص درمانی بسیار اعجاب آوری دارد . زنبق خودرو گیاهی زیبا و ظریف و بسیار مقاوم است و با اندكی باران بهاری 14 سال خشكسالی و كم آبی را در این منطقه تحمل نموده است . فصل رویش زنبق بهار است كه در این فصل هم گل می دهد و هم دانه . ساقه های زیرزمینی زنبق بسیار اندوخته دار است و توان زیستن در اقلیم خشك را برای این گیاه دو چندان كرده است . اندامهای متورم و زیرزمینی زنبق كه ریشه ایلسا نام دارد در بازار گیاهان دارویی به فروش می رسد . از زنبق روغنی به نام ایلسا گرفته می شود که از آن به عنوان دارو استفاده می شود . خواص دارویی: ریزوم تازه زنبق به مقدار كم اثر خلط آور و دفع كرم ظاهر می کند . مقادیر زیاد آن مسهل قوی وقی آوراست ، به طوریكه موجبات تحریك دستگاه هضم ، و دردهای شدید روده می شود. گرد ریزوم زنبق به طور محسوس اثر درمانی كمتری ظاهر می كند ، معهذا از آن نیز در رفع آسم ، سیاه سرفه ، نزله مزمن ریه و غیره نتایج خوبی به دست آمده است. گرد خشك ریزوم آن نیز عطرآور است وترشحات آب دهان را افزایش می دهد. ضماد گرم برگهای تازه زنبق نیز جهت رفع تومورها وخستگی ها مؤثر است . سرطان پروستات یکی از شایعترین انواع سرطان…